loader
 1. Mając świadomość znaczenia bezpieczeństwa informacji, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w NZOZ DENTMAX Beata Urbańska zapewniam, że podejmowane działania dążą m.in. do:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, w tym szczególnie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;

  2. przetwarzania danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą;

  3. minimalizowania ryzyka/zapobiegania incydentom bezpieczeństwa i naruszeniom ochrony danych osobowych.

 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia NZOZ DENTMAX Beata Urbańska wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.

 3. Bezpieczeństwo informacji rozumie się jako część całościowego systemu oparte na podejściu wynikającym z ryzyka, odnoszące się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia działań.

 4. W celu udokumentowania przedmiotowych zasad w NZOZ DENTMAX Beata Urbańska opracowano i wdrożono m.in.:

  POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  jako jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego NZOZ DENTMAX Beata Urbańska wykazuje zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 5. Postanowienia zawarte w dokumencie obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w NZOZ DENTMAX Beata Urbańska, mające dostęp do danych, informacji podlegającej ochronie [w tym odpowiednio: w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań, pełnioną funkcją, realizacją umowy, obowiązków pracowniczych, bądź zadań zleconych przez lub na rzecz NZOZ DENTMAX Beata Urbańska], bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu oraz zajmowane stanowisko.

 6. Bezpieczeństwo informacji, prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w NZOZ DENTMAX Beata Urbańska to ciągły proces, a nie stan. Podejście procesowe do zarządzania bezpieczeństwem jest powszechnie obowiązującym standardem, którego celem jest osiągnięcie coraz wyższej efektywności prowadzonych działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane dotyczą.


Szczecin, dn. 31.03.2021r.
Wersja 1.0.


POUCZENIE

1) Administrator danych - należy przez to rozumieć NZOZ DENTMAX Beata Urbańska reprezentowany przez Beatę Urbańską, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt. 7 RODO).

Umów się na wizytę

Zadzwoń do nas, skontaktuj się mailowo lub po prostu przyjdź osobiście do gabinetu, do którego masz akurat najbliżej.Gabinet ul. Poniatowskiego

NZOZ DENTMAX
ul. Poniatowskiego 76/3
71-121 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 10:00 do 14:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 48 61 838
kom.: +48 604 49 59 13
info@dentmax.plGabinet ul. Podhalańska

NZOZ DENTMAX
ul. Podhalańska 8/1
70-452 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 9:00 do 15:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 43 34 998
kom.: +48 508 131 405
info@dentmax.plGabinet ul. Zdrojowa

NZOZ DENTMAX
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: Nieczynne
Nie: Nieczynne

kom.: +48 500 119 445
info@dentmax.pl

UMOWA Z NFZ

W naszych gabinetach istnieje możliwość wykonywania zabiegów refundowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.